ook de achterkant mag gezien worden

detail uit groot weefwerk